Đăng ký thành viên nội soi

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng điền thông tin của bạn vào form dưới đây!

Thông tin đăng ký thành viên