Chương trình đào tạo Nội soi điều trị

Tên lớp đào tạo: NỘI SOI TIÊU HÓA NÂNG CAO (NỘI SOI ĐIỀU TRỊ)
Đào tạo tại: KHOA NỘI SOI – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Thời gian lóp đào tạo: 3 tháng
Bác sĩ phụ trách lớp đào tạo: Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng, Ths.Bs. Phạm Hữu Tùng

 


Mục tiêu lớp đào tạo:
- Nắm vững các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật nội soi điều trị, nội soi đại tràng.
- Nắm vững các kỹ thuật cơ bản của nội soi mật tụy ngược dòng.
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo: 3 tháng
Thực hành:    - Thực tập nội soi chẩn đoán: 1 tháng
- Thực hành trên bệnh nhân dưới sự giám sát của bác sĩ đào tạo: 1 tháng 
Đánh giá cuối khóa đào tạo:
- Đánh giá kỹ năng thực hành
- Bài kiểm tra lý thuyết
BÀI GIẢNG LỚP NỘI SOI ĐIỀU TRỊ (CURRICULUM FOR ADVANCED ENDOSCOPY COURSE)

 

TÊN BÀI – TOPICS

BS PHỤ TRÁCH

1

Tổng quan nội soi điều trị

Ths.Bs. Phạm Hữu Tùng

 

Overview of Therapeutic Endoscopy

 

2

Khử khuẩn máy và dụng cụ nội soi

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Disinfection of Endoscopes and Accessories

 

3

Điều trị xuất huyết tiêu hóa

Ths.Bs. Ngô P. Minh Thuận

 

Treatment of Acute Gastrointestinal Bleeding

 

4

Thắt dãn tĩnh mạch thực quản

Bs. CKI Trần Công Trực

 

Elastic Band Ligation for Bleeding Esophageal Varices

 

5

Điều trị dãn tĩnh mạch dạ dày bằng Histoacryl

Ths.Bs. Phạm Hữu Tùng

 

The Use of Histoacryl forTheTreatment of Gastric Varices

 

6

Lấy dị vật ống tiêu hóa

Ths.Bs. Trần Đình Trí

 

Foreign Body Removal

 

7

Nguyên lý máy cắt đốt

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Principles of Electrosurgery

 

8

Kỹ thuật cắt polyp

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Technique of Polypectomy

 

9

Dẫn lưu nang giả tụy qua nội soi

Ths.Bs. Phạm Hữu Tùng

 

Endoscopic Pancreatic Pseudocyst Drainage

 

10

Mở thông dạ dày ra da

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Pecutaneous Endoscopic Gastrostomy

 

11

Kỹ thuật nội soi đại tràng

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Techniques of Colonoscopy

 

12

Nội soi hậu môn - trực tràng

Ths.Bs. Ngô P. Minh Thuận

 

Recto-Anoscopy

 

13

Chẩn đoán và điều trị trĩ

Ths.Bs. Ngô P. Minh Thuận

 

Hemorrhoids: Diagnosis and treatment

 

14

Nong hẹp thực quản

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Esophageal Stricture Balloon Dilation

 

15

Đặt Stent ống tiêu hóa

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Gastrointestinal tract Stenting

 

16

Cắt niêm mạc điều trị ung thư dạ dày sớm qua nội soi

Ths.Bs. Trần Đình Trí

 

Endoscopic Mucosal Resection in Early Gastric Cancer

 

17

ERCP: Chỉ định và biến chứng

Ths.Bs. Trần Đình Trí

 

ERCP: Indications and Complications

 

18

Lấy sỏi đường mật và đặt stent đường mật

Ths.Bs. Trần Đình Trí

 

Biliary Stone Removal and Biliary Stenting

 

19

Vai trò của endoclips trong nội soi tiêu hóa

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Role of endoclip in GI Endoscopy

 

20

Kháng sinh dự phòng trong nội soi

Ts.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng

 

Antibiotic Prophylaxis for Gastrointestinal Endoscopy

 


Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên