Lấy sỏi ống mật chủ ở bệnh nhân dò mật - tá tràng

Bệnh nhân nữ, 80 tuồi, sỏi ống mật chủ kèm dò mật tá tràng. Bệnh nhân được thực hiện ERCP như sau:{jcomments on}

Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên