Workshop Nội soi ruột non - Nội soi can thiệp tháng 12/2009

Lớp tập huấn Nội soi ruột non và nội soi can thiệp được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2009 tại Khoa Nội soi - Bệnh viện Chợ Rẫy. Chương trình này được tài trợ bởi công ty Olympus Việt Nam, với sự tham gia của  A/Prof Ooi Choon Jin, Associate Professor, Duke-NUS Graduate Medical School, Clinical Associate Professor, Yong Loo Lin School of Medicine - NUS, Director, Inflammatory Bowel Disease Centre, Senior Consultant, Dept of Gastroenterology and Hepatology, Singapore General Hospital

                                             CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP
BUỔI SÁNG - HỘI TRƯỜNG B1
8:30 - 9:00:      Đón tiếp đại biểu
9:00 - 9:15:      Khai mạc:
                          - Phát biểu của Phòng Đào tạo - NCKH
                          - Phát biểu của Khoa Nội Soi - BVCR
9:20-9:35:        Tổng quan ERCP 
                      ERCP Overview - Ths.Bs. Trần Đình Trí    Xem Click here
9:35-10:25:      Nội soi ruột non
                      Single Balloon Enteroscopy - Prof. Ooi Choon Jin  Xem Click here
10:25-10:55:    Thảo luận - Discussion
                      Giải lao - Coffee break
10:55-11:15:    Stent ống tiêu hóa
                      Esophageal and Enteral Stenting - Ths.Bs. Hồ Đăng Quý Dũng  Xem Click here
11:15-11:30:    Điều trị dãn tĩnh mạch phình vị bằng Histoacryl
                      Histoacryl injection in Gastric varices - Ths.Bs. Phạm Hữu Tùng
11:30-11:40:    Thảo luận - Discussion
11:45-13:00:    Ăn trưa tại Nhà ăn Câu lạc bộ bệnh viện
                      Lunch
BUỔI CHIỀU - KHOA NỘI SOI
13:00-16:00:    Tại phòng mổ  - Operating room
                                Live Demonstration: Prof. Ooi Choon Jin
                                03 cases of Single Balloon Enteroscopy
                                03 trường hợp nội soi ruột non
Một số hình ảnh lớp tập huấn

Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên