Chương trình Hội thảo Nội soi can thiệp 6-7/12/2013Chương trình chính thức Hội thảo Nội soi can thiệp ngày 6-7/12/2013

Ngày 6/12/2013
Ngày 7/12/2013

Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên