Workshop Nội soi Tiêu hóa tại Nha Trang

Lớp tập huấn về Nội soi điều trị sẽ được tổ chức tại Thành phố Nha Trang trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2010. Các chủ đề của lớp tập hấn bao gồm: Nội soi mở dạ dày ra da (PEG), Nội soi Siêu âm (EUS) và Chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi (ERCP).

Chương trình này có tên là Ambassador Program, được tài trợ bởi Hiệp hội Nội soi Hoa Kỳ (American Society for Gastrointestinal Endoscopy). Các học viên sẽ có cơ hội thực hiện các thủ thuật nội soi và trực tiếp học và thảo luận các chuyên đề nội soi với các bác sĩ chuyên khoa từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, học viên được tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và tiền khách sạn trong thời gian tham dự.

CURRICULUM FOR WORKSHOP

MONDAY, NOVEMBER 8

9:00  a.m.

Welcome                                                                               Franklin Kasmin

9:10 a.m.

Welcome of President of Vietnamese Association of Gastroenterology       Prof. Ta Long

9:20 a.m.

Introduction to ASGE Ambassador's program, outline of program goals       Franklin Kasmin

9:30 a.m.

Therapeutic endoscopy - what, when, where, and by whom               Jerry Siegel

10:00 a.m.

PEG: Indications, Techniques, and Complications                    Ho Dang Quy Dung

10:30 a.m.

Introduction to Animal in Vitro training models                                  Kai Matthes

10:45 a.m.

Break

11:00 am.

Hands on animal training

1:00 p.m.

Lunch

2:00 - 5:00 p.m.

Live PEG demonstrations and training

TUESDAY, NOVEMBER 9

9:00 a.m.

Introduction to EUS course - statement of goals                        Franklin Kasmin

9:30 a.m.

EUS principles and equipment                                                  Andrew Q. Giap

10:00 a.m.

Radial and linear EUS anatomy                                                 Franklin Kasmin

10:30 a.m.

Staging of cancer                                                                  Andrew Q. Giap

11:00 a.m.

Break

11:15 a.m.

Submucosal masses                                                               Andrew Q. Giap

11:45 am.

Pancreatic disease Raj J. Shah

12:15 pm.

Lunch

1:30 p.m.

Techniques of FNA and cytopathology                                      Franklin Kasmin

2:00 - 4:00 p.m.

Animate model hands on demonstrations

WEDNESDAY, NOVEMBER 10

9:00 a.m.

Introduction to ERCP and goals of day                                      Franklin Kasmin

9:10 a.m.

Diagnostic and therapeutic indications for ERCP                                 Raj J. Shah

9:40 a.m.

Proper performance techniques of therapeutic ERCP                      Jerry Siegel

10:30 a.m.

Complications of ERCP                                                                   Raj J. Shah

11:00 a.m.

Break

11:30 am.

Live demonstrations of ERCP/EUS

1:00 p.m.

Lunch

2:00 p.m.

Live demonstrations of ERCP/EUS

5:00 p.m.

Conclusion of conference

Để đăng ký tham dự lớp tập huấn, xin vui lòng đăng ký với đầy đủ các thông tin sau (để tiện liên lạc):
Họ tên:.........................................................
Bệnh viện/Cơ quan công tác:............................
Địa chỉ:..........................................................
Tỉnh/Thành phố:............................................
Điện thoại liên lạc:...........................................
Email:............................................................
Gửi về:        Dang Kim Oanh, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Khu vực phía Bắc)
Ho Dang Quy Dung, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam)
Hạn chót đăng ký 22/10/2010
Brochure Click here Dang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">nh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@yahoo.com (Central, Highland and South part)

Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên