Thông tin trang web

Kính thưa bạn đọc,

Trang web hiện đang trong giai đoạn thiết kế và chạy thử, thông tin còn rất ít và một số chức năng chưa hoạt động, bị lỗi.

Kính mong bạn đọc thông cảm.

Ban biên tập

Nhà tài trợ

  • logo_ETC.jpg
  • logo_pentax.jpg
  • dothan.png

Tài trợ

  • logo_olympus.jpg
  • logo_suntech.png

Đăng ký hội viên

Nếu bạn đang công tác trong chuyên ngành tiêu hóa và nội soi tiêu hóa, nếu bạn muốn đăng ký thành viên Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam thì vui lòng đăng ký tại đây!

Đăng ký hội viên